Logo

Trakcja i Rynek

Według statystyk UNICEF, co roku na świecie rodzi się około 130 milionów ludzi. Wielu z nich nie przeżywa pierwszych miesięcy. Powody tego stanu rzeczy są różne, jednak z analiz wynika, że bieżący monitoring podstawowych parametrów życiowych noworodków, może znacząco wpłynąć na ich zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Wśród noworodków wymagających szczególnej troski są wcześniaki, które obecnie stanowią ponad 10% rodzących się na świecie dzieci. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia przedwczesny poród jest główną przyczyną zgonów noworodków, powodując śmierć ponad 1 miliona dzieci w wyniku powikłań. Jest to druga, po zapaleniu płuc, przyczyna zgonów dzieci na całym świecie.
Zagrożenie jest tym bardziej poważne, że liczba dzieci, które urodziły się przedwcześnie, rośnie. Według danych udostępnionych przez amerykańską fundację March of Dimes Foundation, od 1980 do 2006 roku liczba wcześniaków zwiększyła się aż o 36%.

foto2_min
foto1_min

Bardzo dużym zagrożeniem, które spędza sen z powiek rodziców na całym świecie, jest nagła śmierć łóżeczkowa, która dotyka 0,1 do 2 na 1000 noworodków. Oznacza to, że (według danych amerykańskiego Centers for Disease Control and Prevention) każdego roku ma miejsce około 3500 nagłych śmierci noworodków, a 44% z nich dotyczy nagłej śmierci łóżeczkowej. W czołówce krajów z najwyższym wskaźnikiem SIDS są takie kraje jak np. Stany Zjednoczone czy Niemcy.

 

Biorąc pod uwagę tak liczne zagrożenia, rosnącą liczbę pracujących rodziców, obecne trendy w zakresie stylu życia i coraz bardziej znaczącą rolę technologii w naszym codziennym funkcjonowaniu, nie jest zaskoczeniem, że światowy rynek niań elektronicznych i urządzeń wspierających rodziców w kontroli stanu zdrowia małych dzieci, rozwija się bardzo dynamicznie. Ameryka Północna i Europa posiadają największy udział w rynku, ale tego typu urządzenia stają się coraz bardziej popularne również na wschodzących rynkach azjatyckich, np. w Chinach, gdzie obserwujemy wysoki wskaźnik urodzeń, dynamiczny rozwój ekonomiczny społeczeństwa, a także wyjątkowo duże zainteresowanie zaawansowanymi technologiami.

Wpisując się w najnowsze trendy i zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, LifeTone staje się idealnym wyborem dla (w szczególności, ale nie jedynie):

 

  • rodziców dzieci, które urodziły się z różnego rodzaju zaburzeniami zagrażającymi ich zdrowiu
    i życiu, w szczególności wcześniaków;

 

  • rodziców, którzy wychowują pierwsze dziecko;

 

  • wyjątkowo troskliwych rodziców, którzy mają tendencję do ciągłego zamartwiania się
    i stresowania jego stanem zdrowia;

 

  • zabieganych rodziców, którzy dzielą swój czas i energię między pracę i opiekę nad dzieckiem, mając niewiele czasu na odpoczynek;

 

  • rodziców lubiących technologie oraz zainteresowanych wszelkiego rodzaju nowymi rozwiązaniami przeznaczonymi dla dzieci.
foto3_min